"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Κινηματογραφικά κονδύλια: όσα παίρνει ο άνεμος

Ο αναλυτικός κατάλογος των επιχορηγήσεων 2005-09 αποδεικνύει τη «μη ορθολογική και μη αναπτυξιακή κατανομή των πόρων», καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων. Σωματείο πήρε 744.470 ευρώ και άγνωστο φεστιβάλ 312.000! Πάλι καλά που περισσεύουν κάτι λίγα για το Κέντρο Κινηματογράφου
Εχει κανείς αντίρρηση ότι στην Ελλάδα η κινηματογραφική πολιτική είναι ανυπόληπτη και ότι τα κρατικά κονδύλια κατασπαταλώνται σε διάφορους φορείς αντί να διοχετεύονται πάνω απ' όλα στην παραγωγή ταινιών, δηλαδή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την ενίσχυση των ιδιωτών παραγωγών;
Ιδού η απάντηση και, μάλιστα, με τον πιο υπεύθυνο τρόπο. Η Διεύθυνση Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού αναγκάστηκε να δώσει στον Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων (ΣΑΠΟΕ) αναλυτικό κατάλογο των χρηματοδοτήσεων των τελευταίων 5 ετών (2005-2009). Ο ΣΑΠΟΕ τον έδωσε χθες στη δημοσιότητα καταγγέλλοντας τη «μη ορθολογική και μη αναπτυξιακή κατανομή των πόρων, που η διεύθυνση Κινηματογράφου σπεύδει να υλοποιήσει χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόταση, χωρίς εκτίμηση απόδοσης, χωρίς έλεγχο».

πηγη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: