"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Οι ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά...


Γράφει ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ

Ο διορισμός τους στις δύο ανώτερες διοικητικές θέσεις κρατικής βιομηχανίας ανακοινώθηκε περίπου προ δέκα ημερών· και, ως άνθρωπος καλών προθέσεων, θέλω να πιστεύω ότι θα επελέγησαν με αντικειμενικά κριτήρια, μέσα από το πλήθος όσων είχαν υποβάλει τα βιογραφικά σημειώματά τους διά της ηλεκτρονικής οδού.

Μόλις χθες, ωστόσο, πληροφορήθηκα ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα είναι κουμπάροι του πρωθυπουργού.

Μη σπεύδετε όμως να κακίσετε την ηγεσία της κυβέρνησης! Διότι σας πληροφορώ ότι η βιομηχανία όπου διορίστηκαν βρίσκεται σε απόσταση 423 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα. Εφόσον, λοιπόν, η χιλιομετρική απόσταση αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό όλων των κουμπάρων της σημερινής εξουσίας, το γεγονός συνιστά σχετική πρόοδο, εν σχέσει με το παρελθόν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: