"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Υπο την κρίση του ΕΕ τα θρησκευτικά σύμβολα στο Ελληνικό Δημόσιο !!!

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδης γνωστοποίησε χθες ότι εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιμείνει στη δευτεροβάθμια απόφασή του στην πρώτη του θέση για την ανάγκη αποκαθήλωσης των χριστιανικών συμβόλων από τα δημόσια κτίρια της Ιταλίας, τότε θα πρέπει η απόφαση να γίνει σεβαστή σε όλες τις χώρες

«Aν επιβεβαιωθεί η αρχική απόφαση, τότε δεν θα επιμείνουμε στην ταπείνωση διαρκών δικαστικών αποφάσεων, πάντοτε σε συνεννόηση με την Εκκλησία» τόνισε...
ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ
Οι άσχετες με τα χριστιανικά σύμβολα αποφάσεις του ΕΕ δεν αποτελούν ταπείνωση κύριε υπουργέ?
Οι καταδίκες για χωματερές, βιμηχανική ρύπανση, κλειστά επαγγέλματα, κολλεγια κλπ δεν αποτελούν ταπείνωση?
Το ότι έχουμε ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ (κανε "κλικ" επάνω για να φρεσκάρεις την μνήμη σου) στις ευρωκαταδίκες δεν αποτελεί ταπείνωση?
Τα θρησκευτικά σύμβολα σε μαράνανε?
Για τις λοιπές καταδίκες κάνουμε "τουμπεκί ψιλοκομένο"?
ΜΗΔΕΝΙΣΕ πρώτα τις καταδίκες λόγω τρισάθλιων πολιτικών επιλογών, και ΜΕΤΑ έλα να αποκαθηλώσεις τα θρησκευτικά σύμβολα. Τοτε αν θες να σε βοηθήσω και εγω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: