"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Κατάσχεσαν τη μισθοδοσία του Λαϊκού για χρέη

Με την Εθνική Τράπεζα τα έβαλε η ΑΔΕΔΥ, υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται για την παρακράτηση των μισθών των εργαζομένων στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Οπως σημειώνει όμως η τράπεζα, οι μισθοί κατασχέθηκαν με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο προσέφυγε φαρμακευτική εταιρεία κατά του Λαϊκού Νοσοκομείου διεκδικώντας ποσό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική, όπως είναι υποχρεωμένη από το νόμο, απλώς υλοποίησε την απόφαση, που επιβάλλει τη δέσμευση κάθε ποσού που τυχόν έχει το νοσοκομείο στην τράπεζα μέχρι του ύψους της κατάσχεσης. Συνεπώς, η ευθύνη ανήκει στο νοσοκομείο και στο Δημόσιο, που δεν πληρώνουν, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να υποχρεώνονται να διεκδικούν τα χρήματά τους στα δικαστήρια.
πηγη: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: