"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Η υδροηλεκτρική ενέργεια ΔΕΝ είναι «πράσινη» !!!

Η υδροηλεκτρική δεν είναι «πράσινη» πηγή ενέργειας είναι το μήνυμα που στέλνουν στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Αλιευτικής Ερευνας (ΙΝΑΛΕ).
«Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα δεκάδες μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα που σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται σε ποταμούς και παραπόταμους της χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτούμενες συνθήκες για την επιβίωση της ιχθυοπανίδας είναι προβληματική», τονίζεται σε επιστολή που έστειλαν πριν από μερικές μέρες οι επιστήμονες του ΙΝΑΛΕ.

«Σε όλη τη χώρα υπάρχουν πάνω από 250 μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα. Ο αριθμός είναι υπερβολικός. Σε κάθε ποτάμι και ρέμα στήνεται κι ένα τέτοιο χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις περιβαλλοντικοί όροι. Η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε όριο και η ιχθυοπανίδα εξαφανίζεται μέρα με τη μέρα», δηλώνει ένας από τους συντάκτες της επιστολής, ο Μάνος Κουτράκης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του ΙΝΑΛΕ, τα περισσότερα από αυτά τα φράγματα γίνονται για να πάρουν οι ιδιοκτήτες τους τις επιδοτήσεις και στην ουσία δεν λειτουργούν ποτέ, αφήνοντας πίσω τους τις τσιμεντένιες εγκαταστάσεις και μια νεκρή από ιχθυοπανίδα περιοχή.

Στην επιστολή δίνεται και το παράδειγμα ενός τέτοιου φράγματος στη θέση Ρέμα Μούσδα στον Νέστο. Μετά από καταγγελίες κατοίκων της Δράμας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έστειλε επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ είναι εμφανές ότι σε παραποτάμιες εκτάσεις μήκους 8 χιλιομέτρων έγιναν ανυπολόγιστες καταστροφές.

Πληθυσμοί ψαριών που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παρ.ΙΙ), όπως η άγρια πέστροφα, η μπριάνα και η πετροκαραβίδα, δέχονται μια πρωτοφανή «επίθεση» από την ανθρώπινη παρουσία και απειλούνται άμεσα από τις αλλαγές των χαρακτηριστικών του νερού. Παράλληλα, η μείωση ή η έλλειψη του νερού κατά μήκος ενός μεγάλου τμήματος σε ρέμα ή ποτάμι επηρεάζει αρνητικά τον βιότοπο της παρόχθιας ζώνης με περαιτέρω συνέπειες σε άλλες κατηγορίες οργανισμών.
ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: