"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Η αργομισθία ζει και βασιλεύει

Οργανισμος Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ): H μαύρη τρύπα του Υπουργείου Πολιτισμού

Από το 2001, οπότε άρχισε να λειτουργεί ο ΟΠΕΠ, με σκοπό «την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας, καθώς και η διοργάνωση και προβολή της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας», έχει λάβει περί τα 180 εκατ. ευρώ.
Εάν σε κάποιους δεν φαίνονται πολλά, ας αναλογιστούν ότι τόσα χρειάζονται για την υλοποίηση των λεγόμενων «μεγάλων έργων» του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως είναι η επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η αποκατάσταση του Ακροπόλ της Πατησίων και η αναστύλωση των πρώην βασιλικών οικημάτων του Τατοΐου.
Όλα αυτά δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν γίνει, εάν τα κονδύλια που παραχωρούνται κάθε χρόνο στον ΟΠΕΠ επενδύονταν προς αυτή την κατεύθυνση.
Και επί της ουσίας, τι κάνει ο οργανισμός;

«Σήμερα στον ΟΠΕΠ εργάζονται λιγότεροι από 200 άνθρωποι, από αυτούς ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν διάθεση να δουλέψουν. Αλλά και πάλι τι να κάνουν; Αφού δεν υπάρχει κανένα πλάνο, κανένας προγραμματισμός. Εκεί γίνεται ό,τι τύχει και ό,τι κάτσει», λέει αφοπλιστικά, πρώην εργαζόμενος στον ΟΠΕΠ
«Οι περισσότεροι μάλιστα είναι “ημέτεροι” πρώην υπουργών Πολιτισμού, ενώ πολλοί είναι οι αργόμισθοι, οι οποίοι δεν εμφανίζονται καν. Ξέρετε ότι ο μικρότερος μισθός εργαζομένου εκεί μέσα είναι τα 1.200 ευρώ και ο μεγαλύτερος αγγίζει τις 6.500 ευρώ; Και όλοι αυτοί γεμίζουν απλώς καρέκλες και, φεύγοντας, αφήνουν πίσω τους συντρίμμια», καταλήγει ο ίδιος.
Όπως όλοι θυμόμαστε, η Πολιτιστική Ολυμπιάδα έχει λήξει προ πολλού, ενώ η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί επίσης έργο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ) και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), του οποίου μάλιστα ο ΟΠΕΠ αποτελεί θυγατρική εταιρεία. Και, παρ’ ότι οι δύο τελευταίοι έχουν την ευθύνη λειτουργίας και τροφοδότησης των πωλητηρίων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με εκδόσεις, αντίγραφα μουσειακών εκθεμάτων και αναμνηστικά δώρα, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ελάχιστα είναι τα αξιοπρεπή και «ενημερωμένα» πωλητήρια ανά τη χώρα.
Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΠ, όπως ήδη σημειώσαμε, χρηματοδοτείται από τον κρατικό κορβανά, ενώ το ΤΑΠ έχει ως βασική πηγή εσόδων όσα χρήματα συγκεντρώνονται από τα εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, με τα οποία καλύπτει και το κόστος των απαλλοτριώσεων που προκύπτουν από τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Ακολουθεί ΠΙΝΑΚΑΣ με τις ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ του ΟΠΕΠ τα τελευταία 8 χρόνια

2001 14.247.982€
2002 39.397.951€
2003 47.507.401€
2004 62.404.077€
2005 3.190.019€
2006 4.620.000€
2007 6.504.558 €
2008 1.941.965€
πηγη K.T.ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: