"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Απουσία Οράματος

Γράφει ο ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

Προκόπιε, είναι η απουσία οράματος που οδηγεί σε εξατομικευμένες λύσεις, ο καθένας για την πάρτη του.

Εγώ, επειδή είμαι αισιόδοξος, θα περιμένω μέχρι το 2025-2030, όταν οι πιτσιρικάδες που τα σπάγανε πέρυσι τον Δεκέμβρη θα έχουν 30ρίσει και θα αναλαμβάνουν αυτοί τα ηνία (αν δεν μας έχουν κρεμάσει για το τοπίο που τους παραδώσαμε...).

Αριστερός μπορεί και να είμαι, αλλά με αυτά που βλέπω λέω να αλλάξω και να γίνω... άφαντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: