"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Έπαιρναν "οδοιπορικά" εντός έδρας

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

«Μαγικές εικόνες» στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του τέως υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ με αποζημιώσεις στελεχών που εμφανίζονται να είναι ταυτόχρονα σε υπηρεσιακή αποστολή στην επαρχία και τις ίδιες ημερομηνίες να υπογράφουν επίσημα έγγραφα και να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις επιτροπών, στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι βρίσκονταν ταυτοχρόνως και στα γραφεία τους!
Οι σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει επωνύμως από τα τέλη του 2008 και ο φάκελος έχει φτάσει ώς το γραφείο τού τότε πρωθυπουργού το οποίο είχε μεταβιβάσει τον φάκελο στον κ. Σουφλιά για να εξετασθεί το θέμα και να ακολουθήσει ενημέρωση στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν το υπουργείο ερεύνησε τις καταγγελίες. Το ύψος των οδοιπορικών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για το 2009 ανέρχεται σε 15,8 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από έγγραφο με ημερομηνία 2/4/2009 που υπογράφει ο τότε γενικός γραμματέας Δημοσθένης Κατσιγιάννης
Είναι μειωμένο προφανώς λόγω των κεντρικών κυβερνητικών κατευθύνσεων για συμμάζεμα, σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρονιάς το οποίο ήταν 17,2 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από άλλο έγγραφο του 2008. Εχει όμως ενδιαφέρον η κατανομή των ποσών, αφού υπερδιπλασιάζεται το κονδύλι για τις υπηρεσίες αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και γενικά θεομηνιοπλήκτων.

Πρόκειται για την υπηρεσία, που προφανώς ύστερα από εκτός έδρας αποστολή και αυτοψία είχε κηρύξει... πυρόπληκτη περιοχή της Βιστονίδας, κατά λάθος, όπως είχε ομολογήσει ο κ. Κατσιγιάννης μετά την αποκάλυψη του θέματος από την «Ε», διαβεβαιώνοντας ότι η υπουργική απόφαση που είχε δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ανακληθεί. Προβλέπονται σημαντικά κονδύλια, της τάξης των 800.000 ευρώ, για διοικητικές υπηρεσίες που δεν έχουν λόγο να κάνουν αποστολές εκτός έδρας.

Από σειρά εγγράφων, εγκρίνεται η χορήγηση αποζημιώσεων για εκτός έδρας αποστολές σε στελέχη υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων, ενώ άλλα στοιχεία για την ίδια περίοδο δείχνουν ότι βρίσκονται στην Αθήνα και μάλιστα στο γραφείο τους.

**Διευθυντής λαμβάνει έγκριση για τετραήμερη εκτός έδρας μετακίνηση για επιθεώρηση έργων στη δυτική Πελοπόννησο και το ίδιο διάστημα υπογράφει το δελτίο απουσιών της υπηρεσίας του και μετέχει σε συνεδρίαση επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το ίδιο πρόσωπο βεβαιώνεται για άλλη υπηρεσιακή αποστολή, αυτή τη φορά με σημείο αναφοράς την Πάτρα, όπου όπως αναφέρεται διανυκτερεύει σε φιλικό σπίτι, αλλά τις ίδιες ημέρες δηλώνει παρών σε συνεδρίαση επιστημονικής επιτροπής, επιπλέον βεβαιώνει το απουσιολόγιο των υπαλλήλων. Ανάλογα στοιχεία υπάρχουν για άλλες δύο αποστολές που είχαν γίνει μέσα στο 2006.

**Με ημερομηνία 9/6/2008 εγκρίνεται η εκτός έδρας μετακίνηση διευθύντριας για μετάβαση στη Φλώρινα για επιθεώρηση σε θέματα αρμοδιότητάς της σε κομμάτι της Εγνατίας οδού, αλλά τις ίδιες ημέρες υπογράφει ανελλεπώς το δελτίο απουσιών της υπηρεσίας της, χρεώνει έγγραφα, απαντά σε διευκρινιστικές εγκυκλίους και εγκρίνει τη διάθεση υπαλλήλων για τις ανάγκες των σεισμόπληκτων της Αχαΐας.

Σημαντικά ποσά φέρεται να έχουν διατεθεί και σε υπηρεσίες του ΕΛΟΤ για μεταφράσεις τεχνικών κειμένων, με κόστος ανά σελίδα σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα τιμολόγια που ορίζει η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Εξωτερικών. Γκρίζες ζώνες είχαν εντοπιστεί και σε αναθέσεις μελετών που δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από τις ανάγκες των υπηρεσιών.
Είχαν μάλιστα αποκαλυφθεί δύο αναθέσεις προς τον μηχανικό της βίλας του κ. Σουφλιά στην Ανάβυσσο. Τότε ο κ. Κατσιγιάννης είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχαν καταβληθεί τα ποσά που σημειώνονταν στη σχετική υπουργική απόφαση
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: