"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Το ΙΚΑ στα πρόθυρα της πτώχευσης

Της Χριστινας Kοψινη

Ακόμη κι αν ρευστοποιούσε όλα τα αποθεματικά του, το ΙΚΑ δεν θα μπορούσε να εξοφλήσει τα χρέη προς τον ΟΑΕΔ και το επικουρικό του Ταμείο.
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες, μελέτη του ΙΝΕ των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, καταδεικνύοντας ότι στο μεγαλύτερο Ταμείο μισθωτών δεν τίθεται θέμα για το πότε θα βρεθεί στο «κόκκινο» διότι έχει ήδη βρεθεί.
Οι μελετητές εκτιμούν ότι το απόθεμα περιουσίας του ανέρχεται σε 6,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι οφειλές του ΙΚΑ προς ΟΑΕΕ και Επικουρικό υπερβαίνουν τα 10 δισ.
Και όποιος θεωρεί ότι μπορεί να καλυφθεί μέρος των οφειλών από την καταπολέμηση της αυξανόμενης εισφοροδιαφυγής, τότε ας λάβει υπόψη ότι από την τελευταία εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τα Ταμεία εισέπραξαν μόλις το 4,1% του συνόλου των οφειλών, ενώ για το ΙΚΑ το πλεονέκτημα μόλις που υπερέβη το 1%.

Η κρίση του ΙΚΑ θα αποτελέσει ένα από τα βασικά επιχειρήματα της ΓΣΕΕ στον διάλογο που ξεκινάει προκειμένου να συμφωνήσει η κυβέρνηση στη δημιουργία ενός κεφαλαιακού αποθέματος που θα αποσκοπεί στη διάσωση των συντάξεων για την κρίσιμη, όπως δείχνουν οι δημογραφικές αναλύσεις, πενταετία 2020-2025, κατά την οποία θα εκδηλωθεί εκρηκτική αύξηση των «νέων» συνταξιούχων.
Κατά τα λοιπά, εάν με πολύ απλά λόγια, δίκαιο συνταξιοδοτικό σύστημα σημαίνει ότι για ίσα χρόνια προϋπηρεσίας και ίσες εισφορές πρέπει να προβλέπεται η ίδια ηλικία συνταξιοδότησης, ανεξαρτήτως από το εάν ο ασφαλισμένος αποχωρεί ως διοικητής, ως διευθυντής τραπέζης ή δημόσιας υπηρεσίας, τότε ο κοινωνικός διάλογος που ξεκινάει αύριο με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τις εργοδοτικές οργανώσεις, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει σχέση με την αναζήτηση ορθολογισμού.

Δεν υπάρχει ένδειξη που να πείθει ότι τα ποσά της σύνταξης θα πάψουν να είναι ανεξάρτητα από το ύψος των εισφορών. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τις επαγγελματικές κατηγορίες και τη συνδικαλιστική ισχύ που είχε η κάθε μία, με αποτέλεσμα οι δείκτες αναπλήρωσης (ο λόγος μέσου όρου συντάξεων προς μέσο όρο μισθών) να κυμαίνονται ανάμεσα στο 10,6% για τους αγρότες έως 149,8% για τους δημοσίους υπαλλήλους, εάν υπολογιστούν το εφ' άπαξ και το επικουρικό, βάσει της μεθοδολογίας που ακολουθούν ΟΟΣΑ, Διεθνές Γραφείο Εργασίας και Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Σημαντικές διαφορές υπάρχουν και στο εσωτερικό των Ταμείων, αλλά και στο ΙΚΑ, που και ως Ενιαίο (ΕΤΑΜ) διαχωρίζει τις συντάξεις του σε δεκάδες διαφορετικές κατηγορίες, ενώ με τις μισές εισφορές, άνετα κάποιος μπορεί να λάβει διπλάσια σύνταξη.

Οσο απίθανο κι αν ακούγεται, κι αυτή η ευκαιρία φαίνεται ότι θα χαθεί. Παρ' ότι η κυβέρνηση διατηρεί υψηλά τη δημοτικότητά της, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αναμένεται να αγγίξουν τα δομικά στοιχεία του συστήματος. Το πιθανότερο είναι να περιοριστούν σε αναζήτηση νέων μηχανισμών άντλησης πόρων από την εισφοροδιαφυγή, στον περιορισμό της σπατάλης στους κλάδους Υγείας, στην ανανεωμένη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ) και στο συμμάζεμα των πρόωρων και αναπηρικών συντάξεων.
Οσο για την έξωθεν καλή μας μαρτυρία, αυτή θα εξασφαλιστεί με την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 5 έως και 15 χρόνια για 140.000 γυναίκες στο Δημόσιο, αλλά σε χρόνο (μετά το 2013) και με τρόπο (μεταβατική περίοδο από 8 έως 10 χρόνια) που δεν θα εκτοξεύσει το δημοσιονομικό κόστος λόγω των μαζικών αποχωρήσεων.
πηγη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: