"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Διάτρητο το θεσμικό πλαίσιο για τις "προστατευόμενες περιοχές"

Στο σημείο μηδέν κινδυνεύει να επιστρέψει η Πολιτεία για τις 16 από τις 19 προστατευόμενες περιοχές που έχουν τα τελευταία δέκα χρόνια θεσπιστεί.
Κι αυτό γιατί το ΣτΕ με απόφασή του που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις στον τρόπο θέσπισης του πλαισίου προστασίας (κοινές υπουργικές αποφάσεις έναντι προεδρικών διαταγμάτων), ακυρώνοντας την απόφαση χαρακτηρισμού του Δέλτα Εβρου.
Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με... νομικίστικο θέμα, στην πραγματικότητα όμως αφορά την ουσία της θεσμικής τους προστασίας, καθώς οι κοινές υπουργικές αποφάσεις επιλέγονταν από τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ έναντι των προεδρικών διαταγμάτων προκειμένου τα σχέδιά τους να αποφύγουν τον έλεγχο του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου...

Παράνομα

Το ΣτΕ (απόφαση 3290/2009) έκρινε ότι παρανόμως θεσπίζονται εθνικά πάρκα με κοινές υπουργικές αποφάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί «η κατά τα προαναφερόμενα έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος», όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν. 1650/86.
Μόνο τρεις περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, το Εθνικό Πάρκο Μαραθώνα - Σχινιά και το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, έχουν θεσπιστεί με προεδρικό διάταγμα.
Για τον ίδιο λόγο, το ΣτΕ έχει στο παρελθόν (απόφαση 3596/2007) ακυρώσει και την απόφαση για την ανακήρυξη της Παμβώτιδας σε περιοχή οικοανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον προσβληθούν, μπορούν πλέον να ακυρωθούν και άλλες υπουργικές αποφάσεις, επιστρέφοντας εθνικά πάρκα και δρυμούς από θεσμικής άποψης στο σημείο από όπου ξεκίνησαν! Αυτό που το ΣτΕ επιθυμεί να κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να κλείσει μια ακόμα «δίοδο» που είχαν επιλέξει οι υπουργοί ΠΕΧΩΔΕ για να αποφεύγουν τον έλεγχο του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, καθώς οι ΚΥΑ δεν υπόκεινται ευθέως σε έλεγχο.

Η ειρωνεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι η ΚΥΑ του Εβρου κρίθηκε παράνομη και ακυρωτέα... μετά προσφυγή κυνηγών ενάντια στην απόφαση του δασάρχη Αλεξανδρούπολης να απαγορεύσει το κυνήγι στις περιοχές Μαυρότοπος, Νησί και Βάλτος του Δέλτα, που περιλαμβάνονται στη Β΄ Ζώνη Προστασίας του πάρκου, όπου απαγορεύεται η θήρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το εθνικό πάρκο θα πρέπει να θεσπιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά... με αυστηρότερους όρους!
πηγη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: