"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Γλιτώνουν και έκτακτη εισφορά και φόρο εισοδήματος οι διπλωμάτες

Του Κ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οχι μόνο την έκτακτη εισφορά (για εισοδήματα πάνω από 60.000 ευρώ) αλλά και τον φόρο εισοδήματος για εισοδήματα που τους χορηγούνται λόγω παραμονής στο εξωτερικό φαίνεται ότι γλιτώνουν οι διπλωματικοί υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών.
Αυτό συνάγεται από νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον Αύγουστο του 2009, λίγο δηλαδή πριν απέλθει η κυβέρνηση της Ν.Δ. (4 Οκτωβρίου 2009).

Παρ' όλα αυτά, η Ενωση Διπλωματικών Υπαλλήλων -με την οποία δεν θέλουμε να έχουμε καμιά αντιδικία, στηλιτεύουμε, όμως, τυχόν χαριστικές παροχές της Διοίκησης- επιμένει ότι σε αντίθεση με δημοσίευμά μας «δεν εξαιρέθηκαν της έκτακτης εισφοράς, την οποία κανονικά κατέβαλαν, όπως και οι λοιποί συμπατριώτες μας, στους οποίους επεβλήθη το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο».

Η εξαίρεση, όμως, συνάγεται από συνδυασμό διατάξεων και δεν είναι ευκρινής διά γυμνού οφθαλμού. Την εφαρμόζουν, όμως, οι εφοριακοί υπάλληλοι, που έχουν εμπειρία από ανάλογες διατάξεις εξαιρέσεων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 8 του ν. 3790/2009 ορίζεται ότι «τα ποσά της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος».

Σχετικά ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών επί κυβέρνησης Ν.Δ. Αντ. Μπέζας έδιδε τις εξής οδηγίες στις ΔΟΥ: «...Δηλαδή σε φόρο εισοδήματος υπάγεται μόνο το καθαρό ποσό των αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα ελάμβαναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Επισημαίνεται ότι οι επιπρόσθετες αυτές αποδοχές που λαμβάνουν οι πιο πάνω υπάλληλοι, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, επειδή θεωρούνται ότι καταβάλλονται για την κάλυψη αυξημένων δαπανών, δεν θα αναγράφονται στους Κ.Α. (Κωδικούς) 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1) για τυχόν κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης».

Η μη αναγραφή στον Κωδικό 659-660 σημαίνει εξαίρεση από την έκτακτη εισφορά, διότι δύσκολα τα στην Ελλάδα εισοδήματα ξεπερνούν τα 60.000 ευρώ. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται ο νόμος από τις ΔΟΥ.
πηγη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: