"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Γιατί είναι τόσο θυμωμένοι οι Γερμανοί με την Ελλάδα

«Είναι οι συντάξεις, ανόητε». Αυτό είναι που εξοργίζει τόσο τους Γερμανούς απέναντι στους Έλληνες, καταλήγει στο blog του ο συντάκτης της στήλης Charlemagne, του Economist.

«Δεν είναι μόνο ότι οι Γερμανοί πολιτικοί και οι σχολιαστές των εφημερίδων είναι πολύ θυμωμένοι με την ιδέα της διάσωσης της σπάταλης ελληνικής κυβέρνησης. Προκαλεί εντύπωση το πόσο συχνά η ενόχλησή τους εκφράζεται με οργισμένες συγκρίσεις των ελληνικών και γερμανικών κανόνων συνταξιοδότησης. Ακόμα και η είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδίαζε να αυξήσει τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης από τα 61 στα 63, ως μέρος των μέτρων λιτότητας, φαίνεται να λειτούργησε όπως το κόκκινο πανί για τον ταύρο στη Γερμανία, η οποία πρόσφατα αύξησε το νόμιμο έτος συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67», επισημαίνει ο Charlemagne.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει: «Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν απέναντι στην αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 61 στα 63. Μήπως αυτό σημαίνει ότι οι Γερμανοί θα πρέπει στο μέλλον να ανεβάσουν την ηλικία συνταξιοδότησης στα 67 από τα 69, έτσι ώστε οι Έλληνες να απολαμβάνουν τη σύνταξή τους;»

Όπως εξηγεί το blog του Economist, τα τελευταία χρόνια, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούσαν για τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα και οι περισσότερες τα αντιμετώπισαν με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.
«Σε μία ατυχή αντίθεση, αλλεπάλληλες ελληνικές κυβερνήσεις έχουν περάσει χρόνια χρησιμοποιώντας το συνταξιοδοτικό σύστημα σαν το βασικό όχημα της δωροδοκίας των Ελλήνων ψηφοφόρων».Ο Charlemagne επιχειρεί μία πρόχειρη σύγκριση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας με το αντίστοιχο γερμανικό, για να καταλήξει βέβαια στο συμπέρασμα ότι το πρώτο είναι σαφώς πιο γενναιόδωρο, αφού οι Γερμανοί επιμένουν στα 40 χρόνια εργασίας και στη σύνταξη που ισοδυναμεί με το 70% περίπου των τελικών μισθών.
«Ο έξω κόσμος όταν κοιτά τις ελληνικές συντάξεις βλέπει έναν χαμό από ομάδες ειδικών συμφερόντων που εξασφαλίζουν από όλες τις κυβερνήσεις συντάξεις τις οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν, λίγο - πολύ σαν δωροδοκία ψηφοφόρων», εξηγεί ο αρθρογράφος.

ΠΗΓΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: