"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Ευαίσθητα στην αρμονία των νοτών της μουσικής είναι τα βρέφη αμέσως μετά από τη γέννηση τους

Ευαισθησία στην αρμονία από μουσικές νότες παρουσιάζουν τα νεογέννητα τα οποία είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την παραφωνία και την αλλαγή του τόνου της μουσικής από τις πρώτες κιόλας ώρες της ζωής τους, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μιλάνου Vita-Salute San Raffaele.

Οι συντάκτες της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Pnas, έβαλαν 18 νεογέννητα να ακούσουν τρία τραγούδια των 21 δευτερόλεπτων: το πρώτο τραγούδι ήταν μία σύνθεση πιάνου, το δεύτερο ήταν το ίδιο τραγούδι αλλά με αλλαγμένο τον τόνο σε ορισμένες νότες, ενώ το τρίτο ήταν ένα παράφωνο τραγούδι.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης των τραγουδιών, οι εγκέφαλοι των βρεφών υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί ποια τμήματα του εγκεφάλου ήταν ενεργά.Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε όλα τα βρέφη, ενεργοποιήθηκε το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και ιδιαίτερα οι περιοχές που ενεργοποιούνται όταν οι ενήλικοι ακούν μουσική.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των τροποποιημένων μουσικών συνθέσεων η ενεργοποίηση του δεξιού ημισφαιρίου ήταν χαμηλότερη, ενώ αντίθετα ενεργοποιήθηκε μια περιοχή του αριστερού ημισφαιρίου.

«Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι εγκέφαλοι των νεογνών έχουν την ικανότητα αντίληψης της μουσικής από τις πρώτες ώρες μετά από τη γέννηση τους. Επιπλέον, είναι ήδη σε θέση να αναγνωρίζουν την παραφωνία και την αλλαγή του τόνου», εκτιμούν οι ερευνητές.

Σύμφωνα μάλιστα με τους μελετητές, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στο να προσδιοριστεί αν η αντίληψη της μουσικής είναι έμφυτη ή είναι αποτέλεσμα του περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: