"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε μια προσβολή αντί για πέτρα ήταν ο ιδρυτής του πολιτισμού"
SIGMUND FREUD (Αυστριακός νευρολόγος)


"Το τέλος του ανθρώπινου είδους είναι οτι θα καταλήξει να πεθάνει από πολιτισμό"
RALF WALDO EMERSON (Αμερικανός λογοτέχνης)


"Όποιος ελέγχει τα media και τις εικόνες ελέγχει και το επίπεδο του πολιτισμού"
ΑΛΛΕΝ ΓΚΡΙΝΣΜΠΕΡΓΚ (Αμερικανός ποιητής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: