"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Τι έγινε πάλι με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ?

Πριν απο λίγες εβδομάδες το εξαιρετικο ιστολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ξεπέρασε τα 2 εκατ. επισκέψεις και γιόρταζε

Σήμερα ξαφνικά βλέπουμε οτι "ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ"

Επειδή ο "Καφετζής" τα έχει τετρακόσια και συνεπως αποκλείεται την μια να γιορτάζει και την άλλη να βάζει λουκέτο ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ?
ΠΟΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ?

Καφετζή ό,τι θες ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: