"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Η πραγματικότητα

Γράφει ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ

Το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής το κυκλοφοριακό χάος γύρω από το Σύνταγμα ήταν απερίγραπτο. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, επιτακτικά και με τον εκνευρισμό τους έκδηλο, έκλειναν την πρόσβαση στην πλατεία και διοχέτευαν την κίνηση των οχημάτων αλλού, με όλα τα γνωστά αποτελέσματα: θυμό, κορναρίσματα, επιθετικότητα κ.λπ.

Από περιέργεια, κατέβηκα ώς την πλατεία και είδα το οικτρό θέαμα 100 εύσωμων διαδηλωτών, οι οποίοι -θαρρείς σαδιστικά- προχωρούσαν αργά και βαριεστημένα, κρατώντας ένα πανό και απλωμένοι καθ’ όλο το πλάτος του δρόμου.

Συνειδητοποίησα τότε ότι ζούμε σε μια αντεστραμμένη πραγματικότητα, όπου το παράλογο έχει πάρει τη θέση της λογικής και η εξουσία της Αστυνομίας ασκείται εις βάρος των χιλιάδων, ενώ θα έπρεπε να στρέφεται εναντίον των εκατό σαδιστών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: