"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Μοιχεία είναι η εφαρμογή της δημοκρατίας στον έρωτα!"
HENRY LOUIS MENKEN (Αμερικανός συγγραφέας)

"Όπου υπάρχει γάμος χωρίς αγάπη, θα υπάρξει αγάπη χωρίς γάμο"
BENJAMIN FRANKLIN (Αμερικανός πολιτικός και εφευρέτης)

"Ως μουσικός σας λέω οτι αν καταφέρετε να καταστείλετε τη μοιχεία, τον φανατισμό, το έγκλημα, το κακό, το υπερφυσικό, δεν θα υπάρξει τροπος να ξαναγραφτεί ούτε μια νότα!"
GEORGE BIZET (Γάλλος συνθέτης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: