"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Απελευθερώνεται η διακίνηση επιστολών κάτω των 50 γραμμαρίων

Στην απελευθέρωση της διακίνησης επιστολών κάτω των 50 γραμμαρίων, την οποία έως τώρα κάνουν τα ΕΛΤΑ, προχωρεί η Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου, σε μια περίοδο που η ελληνική ταχυδρομική αγορά χαρακτηρίζεται από συνεχή πτώση.

Η τάση αυτή δικαιολογείται κυρίως από τη μεγάλη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου. Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το 2011 η αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στα 641,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση 9,1% σε σχέση με το 2010. Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στο πλήθος των αντικειμένων που διακινήθηκαν, καθώς το 2011 έφθασαν στα 590,5 εκατ. τεμάχια, αριθμός μειωμένος κατά 13% σε σχέση με το 2010.

Σε ό,τι αφορά στο επιστολικό ταχυδρομείο, πάντως, κλάδο στον οποίο θα μπορούν στο εξής να δραστηριοποιηθούν και άλλες εταιρείες πλην των ΕΛΤΑ, η χώρα μας βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην τιμολόγηση απλών επιστολών εσωτερικού (0,56 ευρώ), χρεώνοντας 0,6 ευρώ για ένα γράμμα βάρους 20 γραμμαρίων.


Την ίδια στιγμή, στον κλάδο της μεταφοράς δεμάτων και στις ταχυμεταφορές, το 2011 λειτουργούσαν 501 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 493 στις ταχυμεταφορές. Εκτέλεσαν το 8,2% του ταχυδρομικού έργου εξασφαλίζοντας το 41,6% των εσόδων. Τα ΕΛΤΑ μετέφεραν το 90% των αντικειμένων, εισπράττοντας το 57,8% των εσόδων. Οσο για το προσωπικό, το 2011 οι εργαζόμενοι στη μεταφορά επιστολών και δεμάτων έφθασαν τους 17.119, μειωμένοι κατά 9,6% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη μείωση του εποχικού προσωπικού των ΕΛΤΑ.

EΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: