"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


H φορολογική αμνηστία φέρνει λεφτά στα κρατικά ταμεία στην Ιταλία

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας Τζούλιο Τρεμόντι ανακοίνωσε στη Ρώμη ότι κεφάλαια άνω των 80 δισ. ευρώ τακτοποιήθηκαν χάρη στη φορολογική αμνηστία.

«Τα δεδομένα δεν είναι ακόμη οριστικά, όμως σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μας, ξεπεράσαμε τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε σχετικά με τη φορολογική αμνηστία ο Τρεμόντι, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που δίνει στο τέλος της χρονιάς.

Το μέτρο αυτό επιτρέπει στους Ιταλούς να επαναπατρίσουν ή να τακτοποιήσουν τα αγαθά και τα κεφάλαια που έχουν στο εξωτερικό μέσω της πληρωμής ενός φόρου που αντιστοιχεί στο 5% του ποσού.

«Η συσσώρευση των επαναπατρισμένων κεφαλαίων ξεπέρασε τις δυνατότητές μας να τα χειριστούμε, γι’ αυτό υποχρεωθήκαμε να παρατείνουμε τη φορολογική αμνηστία», διευκρίνισε ο υπουργός.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε στα μέσα Δεκεμβρίου να παρατείνει ως το τέλος Απριλίου το μέτρο αυτό. Η φορολογική αμνηστία έχει ήδη επιφέρει την εισροή 4 ως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία.

«Η εποχή των φορολογικών παραδείσων παρήλθε. Τα κεφάλαια που μένουν στο εξωτερικό είναι νεκρά. Είναι καλύτερο να τα επαναπατρίσουμε», κατέληξε ο Τζούλιο Τρεμόντι.

ΠΗΓΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: