"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΤΟΥΡΚΙΑ: Σύμμαχος των πασάδων η Αρχιεπισκοπή Αμερικής !!!

Σοβαρότατα ερωτήματα  σχετικά με τον ρόλο και τον προσανατολισμό της Αρχιεπισκοπής Αμερικής προκύπτουν απο  την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Α. Νταβούτογλου στην Επισκοπή Σικάγου, όπου τον υποδέχθηκαν εκτός του επισκόπου και επιφανείς παράγοντες της Ομογένειας.

Δεν ήταν μόνον οι αναφορές του τουρκικού ΥΠΕΞ που ενόχλησαν, αλλά και η δημόσια ανακοίνωση της Επισκοπής, που φρόντισε να εξωραΐσει την εικόνα της Τουρκίας και να εξάρει τις προσπάθειες των Τούρκων διπλωματών, προκειμένου να συνεχιστεί η «συνεργασία» μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών κοινοτήτων στο Σικάγο και αλλού!
 
Φυσικά, ο Νταβούτογλου βρήκε την ευκαιρία να αναλύσει τα «βήματα» που κάνει η κυβέρνησή του για την επιστροφή κάποιων κτιρίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά συνέδεσε ευθέως αυτές τις κινήσεις με τις θρησκευτικές ελευθερίες των «τουρκικών και μουσουλμανικών» μειονοτήτων στην Ελλάδα...

Το τραγικό είναι ότι όχι μόνο δεν αντέκρουσε κανένας τους ισχυρισμούς του Τούρκου υπουργού, αλλά ο πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης κ. Δημήτριος έσπευσε να συμφωνήσει ότι η «κοινή πολιτιστική κληρονομιά Ελλήνων και Τούρκων θα πρέπει να ωφελήσει τόσο την ελληνική μειονότητα στην Τουρκία όσο και την τουρκική στην Ελλάδα»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: