"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Ο γίγας ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ μιλά για την ΑΛΩΣΗ: Πρεπει να το δουν ΟΛΟΙ...

Εξαιρετικά αφιερωμένο στις απανταχού  ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΟΔΡΑΓΩΝΟΡΕΠΟΥΣΗΔΕΣ και στους κάθε είδους Νεο Οθωμανους  που τις "σταυλίζουν"...


Δεν υπάρχουν σχόλια: