"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Αναλογίες

Του ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν πιστεύω θεωρητικά ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά συχνά είναι σκανδαλώδης ο τρόπος που σύγχρονα γεγονότα πηγαίνουν γάντι με αρχαία περιστατικά και συνήθως αρχαίες θηριωδίες. 

Κι αν σήμερα υποπίπτω στον πειρασμό να βρω κάποιες παλιές κτηνωδίες που φαίνεται να δοκιμάζονται σε σύγχρονες κοινωνίες και κράτη είναι γιατί όντως οι ομοιότητες είναι σκανδαλώδεις. 

Ο Θουκυδίδης (αθηναίος ιστορικός και στρατηγός) αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο εξανδραποδίστηκε ένα ολόκληρο νησί. Η Μήλος. 

Οι Μήλιοι είχαν προσχωρήσει αυτοβούλως στην Αθηναϊκή Συμμαχία και είχαν γίνει εταίροι της Δημοκρατίας του Αστεως. Οταν ξέσπασε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και βρίσκονταν εκτεθειμένοι στις εχθρικές επιθέσεις δήλωσαν ότι επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη συμμαχία, μένοντας ουδέτεροι. Οι Αθηναίοι προσπάθησαν να τους μεταπείσουν ματαίως. Τότε τους πολιόρκησαν από θαλάσσης. Στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, οι μεν Μήλιοι επικαλούντο το δημοκρατικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, οι Αθηναίοι δε το δικαίωμα του ισχυρού και των συμφερόντων του. Σημειωτέον ότι οι Μήλιοι είχαν δημοκρατικό πολίτευμα.  


Οι διαπραγματεύσεις ναύαγησαν, οι Αθηναίοι άλωσαν τη νήσο, έσφαξαν ηβηδόν (από έφηβο και πάνω) όλον τον ανδρικό πληθυσμό και τα γυναικόπαιδα τα πούλησαν στα σκλαβοπάζαρα. Ο Θουκυδίδης αναφέρει πως για πολλά χρόνια μετά η Μήλος ήταν νήσος έρημος... O Ευριπίδης απεικονίζει την καταστροφή χρησιμοποιώντας την άλωση της Τροίας στις «Τρωάδες» του!

Αυτά με τους εταίρους και τους συμμάχους που δεν μπλοφάρουν ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: