"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό των στρατιωτικών

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΤΡΑ

Στην καθιέρωση 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας για τη συνταξιοδότηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με αύξηση των ορίων ηλικίας και επιμήκυνση των χρόνων παραμονής στο βαθμό, προχωράει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, θεσπίζει παράλληλη επετηρίδα και τροποποιεί το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και μεταθέσεων των στρατιωτικών.

Το νέο σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση του νόμου περί ιεραρχίας και εξέλιξης των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται στο γραφείο του υπουργού Εθνικής Αμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος αναμένεται να βάλει τις τελευταίες πινελιές κατόπιν συνεννόησης με τον υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο. Οι όποιες τροποποιήσεις θα έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό των ενστόλων και θα κινούνται στην κατεύθυνση των ρυθμίσεων του νέου ασφαλιστικού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων. Συνεργασία υπάρχει και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς οι αλλαγές των στρατιωτικών συμπαρασύρουν και τους αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκτιμάται πως το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο.

Ο Ελεύθερος Τύπος εξασφάλισε το σχέδιο νόμου, όπως τουλάχιστον ισχύει μέχρι σήμερα, και παρουσιάζει τις βασικότερες αλλαγές. Πρόκειται για ανατροπή του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού καθεστώτος (τουλάχιστον από το 1996 και το νόμο 2439), από την οποία θίγονται 135.000 στρατιωτικοί. Κι αυτό γιατί αυξάνεται η παραμονή στο Στράτευμα κατά τουλάχιστον μία 5ετία, περιορίζεται ο μισθός σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και μειώνονται οι αποδοχές της σύνταξης.

Βασική αρχή του σχεδίου νόμου είναι η 35ετία πραγματικής υπηρεσίας. Σε αυτά θα συνυπολογίζεται η υπηρεσία που διανύθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη και ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την εκάστοτε νομοθεσία χρόνος σπουδών στα Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εσωτερικού ή αναγνωρισμένα του εξωτερικού, εφόσον το ληφθέν πτυχίο αποτέλεσε προϋπόθεση για την κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Σημειώνεται πως σήμερα οι στρατιωτικοί καθιερώνουν δικαίωμα σύνταξης στα 25 χρόνια υπηρεσίας (15 πραγματικά), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 4 χρόνια φοίτησης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η 35ετία επιτυγχάνεται με επιμήκυνση των χρόνων παραμονής στους βαθμούς της ιεραρχίας και ταυτίζεται με την προαγωγή ενός στελέχους σε ανώτατο αξιωματικό. Οι αξιωματικοί θα παραμένουν, δηλαδή, στο βαθμό του συνταγματάρχη μέχρι τη συμπλήρωση των 34 χρόνων πραγματικής υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται και τα όρια ηλικίας κατά τα οποία κρίνονται απαραιτήτως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή αποστρατευτέοι. Ειδικά για τους αξιωματικούς Υγειονομικού, ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, κτηνιάτρους, ψυχολόγους, νοσηλευτικής στους βαθμούς του συνταγματάρχη, ταξιάρχου και υποστρατήγου και αντίστοιχων των άλλων δύο κλάδων, τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 5 επιπλέον χρόνια. Επίσης, για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος αυξάνονται επιπλέον κατά 5 χρόνια τα όρια ηλικίας.

Οπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, οι αξιωματικοί που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, τίθενται εφόσον το επιθυμούν ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων. Στο σημείο αυτό, δηλαδή, έρχεται η παράλληλη επετηρίδα προκειμένου να τους καλύψει έως τη συμπλήρωση της 35ετίας. Στην παράλληλη επετηρίδα θα περνούν και οι αξιωματικοί με τη διαδικασία της «κατ’ απόλυτο εκλογής». Πρόκειται για μία παρέμβαση η οποία στόχο έχει να αναδείξει στην ιεραρχία στελέχη με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιχειρησιακές ικανότητες. Ωστόσο, το σημείο αυτό είναι και το πλέον επικίνδυνο, καθώς είναι υποκειμενικός ο τρόπος που χαρακτηρίζονται τα προσόντα των προς προαγωγή στελεχών. Κάτι που ενδέχεται να ανοίξει χορό προσφυγών στη Δικαιοσύνη, εάν και εφόσον εφαρμοσθεί από σημερινούς αξιωματικούς.

Προακτέοι «κατ’ απόλυτο επιλογή» θα κρίνονται οι αξιωματικοί βαθμού ταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη, εφόσον συγκεντρώνουν σε βαθμό εξαίρετο (95-100%) ουσιαστικά προσόντα, έχουν με τον ίδιο βαθμό αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία και ασκήσει τα διοικητικά και ειδικής υπηρεσίας καθήκοντά τους και έχουν ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εμπειρία και ικανότητα που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε.).

Προακτέοι «κατ’ απόλυτο επιλογή» θα κρίνονται και οι συνταγματάρχες, πληρώντας επιπροσθέτως των δύο προηγούμενων βαθμών την προϋπόθεση της αποφοίτησης από την Ανώτατη Σχολή Πολέμου με εξαίρετο βαθμό και ως ενισχυτικά προσόντα πανεπιστημιακή μόρφωση και γνώση ξένων γλωσσών.

Ερωτήματα ωστόσο προκύπτουν για την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων που αφορούν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις δυνατότητες και την απόδοση των αξιωματικών. Ποιος είναι αυτός που θα αξιολογεί; Από τον ίδιο κλάδο, από το ίδιο Οπλο ή Σώμα και ποιας ειδικότητας; Τα ερωτήματα αυτά δεν απαντώνται στο σχέδιο νόμου, όπως επίσης και το πότε θα αρχίσει η αξιολόγηση ενός στελέχους. Η «κατ’ απόλυτο επιλογή» θα ισχύσει για τους ανώτερους αξιωματικούς σήμερα ή για όσους βγαίνουν από τη Σχολή; Διότι, όπως επισημαίνουν στρατιωτικοί, τα σχολεία εν παραδείγματι δεν βαθμολογούνταν, άρα κάποιος μπορεί να μην αποφοίτησε με εξαίρετο βαθμό.

Μεταβατικό επίσης στάδιο για την υλοποίηση των αλλαγών στο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου. Εκτιμάται πως θα αποφασισθεί στις συνομιλίες των κ.κ. Βενιζέλου και Λοβέρδου και ίσως να υπάρξει σύμπλευση με το 2015, οπότε και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας.

ΠΗΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: