"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Το γονίδιο της βλακείας

Γράφει ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ

Ως προς το πρώτο έμβασμα, των 200.000 μάρκων, ο Τάσος Μαντέλης παραδέχθηκε ότι ήταν «χορηγία» της Siemens για τις προεκλογικές δαπάνες του το 2000. Για το δεύτερο όμως, των 250.000 μάρκων, δεν έχει ιδέα: «Να το ψάξει η Δικαιοσύνη, να μάθω κι εγώ ποιος τα έδωσε», δήλωσε με ασύλληπτο κυνισμό στην κατάθεσή του.

Αν -το τονίζω: αν- μία στο εκατομμύριο ο πρώην υπουργός λέει την αλήθεια, δηλαδή αν δεν γνωρίζει την ταυτότητα του «χορηγού», η Δικαιοσύνη έχει την υποχρέωση να επιληφθεί τάχιστα!

Αν υφίσταται ένας τέτοιος άνθρωπος, που χαρίζει ένα τέτοιο ποσόν στον Τ. Μαντέλη και διατηρεί την ανωνυμία του, πρέπει να εντοπισθεί και να μελετηθεί από ομάδα ειδικών επιστημόνων.

Ενδέχεται η έρευνα να οδηγήσει στην ανακάλυψη του γονιδίου της βλακείας. (Για να μην χρησιμοποιήσω άλλον, κοινότερο όρο και κατά πολύ προσφιλέστερο στους νεοέλληνες!..)

Μια τέτοια ανακάλυψη θα είναι γεγονός παγκόσμιας εμβελείας και, οπωσδήποτε, θα συμβάλει στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, σε μια εποχή που το έχει μεγάλη ανάγκη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: