"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη μέσω... Σαχάρας

Eνα βήμα πιο κοντά στην παροχή ηλιακής ενέργειας από τη Σαχάρα βρίσκεται η Ευρώπη, χάρη στο σχέδιο κόστους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει αρχίσει να υλοποιείται στη διάσημη έρημο.

Οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στην περιοχή θα μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές απαιτήσεις περίπου 10.000 κατοικιών, καθώς περισσότεροι από 2.000 ηλιακοί καθρέφτες θα δεσμεύουν ενέργεια, την οποία και θα διοχετεύουν σε ένα πύργο ύψους 162 μέτρων.

Το έργο είναι αποτέλεσμα κοινοπραξίας δώδεκα εταιριών, οι οποίες δημιούργησαν την Desertec Industrial Initiative, που θα διοχετεύσει στην Ευρώπη το 15% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα έχει παραχθεί έως το 2050. Η κοινοπραξία συστάθηκε από τη γερμανική Munich Re και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Γερμανίας, μεταξύ τους οι Siemens, E.ON., ABB, αλλά και η Deutsche Bank. Η Desertec εκτιμά ότι από το 2015 θα είναι σε θέση να παρέχει ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη, καθώς θα κατασκευάσει μεγάλους ηλεκτρικούς σταθμούς μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ώστε να πραγματοποιούνται ακόμα και εξαγωγές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το εγχείρημα χρησιμοποιεί κάτοπτρα για να συγκεντρώσει τις ηλιακές ακτίνες σε μια δεξαμενή γεμάτη υγρό, την οποία θα ζεσταίνει. Το υπερθερμασμένο υγρό, στη συνέχεια, θα ενεργοποιεί τουρμπίνες που θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Το πλεονέκτημα έναντι των φωτοβολταϊκών κατόπτρων που μετατρέπουν το ηλιακό φως απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι το ότι από τη στιγμή που θα αποθηκευτεί αρκετό θερμό υγρό οι γεννήτριες θα λειτουργούν όλη τη νύχτα, όπως συμβαίνει και με τους… θερμοσίφωνες.

Πηγή: Desertec Industrial Initiative

Δεν υπάρχουν σχόλια: