"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"H αισιοδοξία είναι η ικανοποίηση μικρών ανθρώπων σε υψηλές θέσεις"
FRANCIS SCOTT FITZGERALD (Αμερικανός συγγραφέας)

"Το καλό με το να είσαι πεσιμιστής ειναι οτι είτε θα αποδεικνύεσαι σωστός είτε θα εκπλήσσεσαι ευχάριστα"
GEORGE WILL (Αμερικανός δημοσιογράφος)

"Αισιόδοξος είναι αυτός που αναγκάζεται να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο για να γλιτώσει απο ένα λιοντάρι αλλά απολαμβάνει απο ψηλά τη θέα"
WALTER WINSTEL (Αμερικανός δημοσιογράφος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: