"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Παράλληλη επετηρίδα για τους αξιωματικούς

O θεσμός της παράλληλης επετηρίδας αναμένεται να αποτελέσει τη βασικότερη αλλαγή στον νέο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Η παράλληλη επετηρίδα θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μόνος τρόπος για να προωθηθούν σε επιτελικές και κρίσιμες θέσεις άτομα που το αξίζουν και «να σπάσουν» τα στεγανά στην προαγωγή υπαξιωματικών και αξιωματικών. Για τον λόγο αυτόν θα προβλέπονται προαγωγές «κατ΄ απόλυτο εκλογή», είτε σε τακτικές είτε σε έκτακτες κρίσεις.

Το σχετικό σχέδιο νόμου επεξεργάζεται ειδική ομάδα εργασίας και ο στόχος είναι να παρουσιαστεί πριν από το καλοκαίρι. Με την προαγωγή κατ΄ απόλυτο εκλογή θα επιλέγονται για την πλήρωση κενών θέσεων αυτοί που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα και θα προάγονται προσπερνώντας τους αρχαιοτέρους τους. Κρίσιμη στο σημείο αυτό είναι η επιλογή των κριτηρίων εισόδου στην παράλληλη επετηρίδα. Η πείρα σε δύσκολες διοικητικές και επιτελικές θέσεις, κυρίως στο εξωτερικό (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ) και ιδιαίτερα για τους αξιωματικούς όπλων, θα θεωρείται κομβικό κριτήριο. Το ίδιο θα θεωρείται και η συμμετοχή τους σε στρατιωτικά «σχολεία». Ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστικά αποφασιστεί αν η παράλληλη επετηρίδα θα ξεκινά από τον βαθμό του ανθυπολοχαγού ή από εκείνον του συνταγματάρχη.

Ωστόσο οι ρυθμίσεις για την ιεραρχία και τις προαγωγές στις Ενοπλες Δυνάμεις δεν θα είναι ανεξάρτητες από εκείνες για το Ασφαλιστικό των ενστόλων και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις ανάμεσα στα υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας ώστε οι σχετικές ρυθμίσεις να ενταχθούν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών έλεγαν χθες προς «Το Βήμα» ότι «στην παρούσα συγκυρία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των ορίων ηλικίας. Ωστόσο στις Ενοπλες Δυνάμεις υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Αλλο θα είναι το καθεστώς που αφορά π.χ. τους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας και άλλο αυτό των γιατρών. Κατά πάσα πιθανότητα, τα όρια για τους δεύτερους θα είναι υψηλότερα».

Στο νομοσχέδιο περί ιεραρχίας και προαγωγών προωθείται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας θα περιλαμβάνεται:

1. Η προϋπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στις Ενοπλες Δυνάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

2. Η προϋπηρεσία που διανύθηκε σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

3. Ο χρόνος σπουδών σε ΑΕΙ. Ωστόσο εξακολουθούν να εκφράζονται επιφυλάξεις για το αν τα χρόνια σπουδών πρέπει να συνυπολογίζονται ως συντάξιμα.

πηγη ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: