"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Eπίγεια σοφία"


Η Ολυμπιακή γιορτή του αθλητισμού άρχισε...

Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά
Πιέρ ντε Κουμπερντέν,1863-1937,Γάλλος αναβιωτής των Ολυμπιακών

Αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη.
Πιέρ ντε Κουμπερντέν,1863-1937,Γάλλος αναβιωτής των Ολυμπιακών
 

Μετά από κάθε νίκη έχεις περισσότερους εχθρούς.
Jeanette Winterson, Βρετανίδα συγγραφέας

Η στιγμή της νίκης είναι πολύ σύντομη για να ζεις μόνο γι' αυτήν και τίποτε  άλλο.
Martina Navratilova,Τσέχα τενίστρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: