"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


10η ακριβότερη χώρα της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Ως η 10η ακριβότερη χώρα στην ΕΕ για τραπεζικές συναλλαγές αναδεικνύεται από τα στοιχεία της Κομισιόν η Ελλάδα. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στα υψηλά έξοδα (π.χ. προμήθεια) που χρεώνουν οι ελληνικές τράπεζες για εμβάσματα και για άλλες μεταφορές χρημάτων που κάνουν μέσω των τρεχόντων λογαριασμών οι πελάτες τους.
Ταυτόχρονα, εξαιρετικά προβληματικός είναι για το σύνολο των Ευρωπαίων καταναλωτών ο τρόπος (ενημέρωση, παροχή συμβουλών, χρεώσεις εξόδων κ.λπ.) με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες των 27 χωρών-μελών, σύμφωνα με έρευνα-μελέτη που διεξήγαγε η Κομισιόν, τα αποτελέσματα της οποίας έδωσε χθες στη δημοσιότητα.
«Ταρίφες»
Για το 66% των ευρωπαϊκών τραπεζών (σ.σ.: το 85% των ελληνικών) οι ταρίφες τους είναι τόσο πολύ ασαφείς που οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, αναγκάστηκαν να ζητήσουν συμπληρωματικές διευκρινιστικές πληροφορίες από τις ίδιες τις τράπεζες, προκειμένου να καταλήξουν στον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους του κάθε λογαριασμού.

Βάσει των ευρημάτων, πανάκριβοι είναι οι λογαριασμοί στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία.

Με άλλα λόγια, τα έξοδα που χρεώνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους είναι πολύ υψηλά, όπως λ.χ. στην Ιταλία το μέσο κόστος λειτουργίας ενός λογαριασμού είναι 253 ευρώ και με την εντατική χρήση του μπορεί τα έξοδα να φτάσουν ακόμη και στα 831 ευρώ (μέσος όρος).
Στην Ελλάδα μια «λογική» χρήση ενός λογαριασμού μπορεί να έχει κόστος για τον πελάτη-καταναλωτή ύψους 54 ευρώ.
Ως προς τα μέσα πληρωμών οι Ελληνες εμφανίζουν μια ξεκάθαρη προτίμηση (53%) στις προσωπικές συναλλαγές που γίνονται στα γκισέ των τραπεζών, ενώ το ποσοστό των συμπατριωτών μας που χρησιμοποιεί στις τραπεζικές συναλλαγές του το Ιντερνετ και το τηλέφωνο (5% και 2% αντίστοιχα) είναι το χαμηλότερο μέσα στην Κοινότητα μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: