"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Οι γκρίζες ζώνες μας με το ΝΑΤΟ

Της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ

Ενώ αναμένεται στην Αθήνα, στο τέλος του μήνα, ο ανώτατος διοικητής των ΝΑΤΟϊκών Δυνάμεων Ευρώπης (SACEUR), Ελληνοαμερικανός Τζ. Σταυρίδης, επανέρχονται στο προσκήνιο τα καυτά θέματα που θα καθορίσουν, σε ΝΑΤΟϊκό επίπεδο, την τύχη του στρατηγείου της Λάρισας, τον έλεγχο του Αιγαίου, την έρευνα και διάσωση, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση ΝΑΤΟϊκών υποδομών στην Ελλάδα:

*Σύμφωνα με τη διαταγή του SACEUR, της 21ης Αυγούστου 2006 (Directive Supreme Headquarters Chief of Staff//2807/200486/ SHAPE Aegean Islands Policy Guidance), απαγορεύεται στα ελληνικά αεροσκάφη να προσεγγίζουν τα νησιά του αν. Αιγαίου εγκύτερα των 6 ν.μ. Με τη διαταγή αυτή δημιουργείται γκρίζα ζώνη από το μέσο του Αιγαίου και ανατολικά, ενώ αυθαιρέτως τα 10 ν.μ. του εθνικού εναέριου χώρου περιορίζονται στα 6 ν.μ.

Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, διότι η διαταγή αυτή παραμένει μέχρι και σήμερα σε ισχύ, δεδομένου ότι η ανάκλησή της μπορεί να γίνει μόνον με πολιτική παρέμβαση. Και αυτό διότι ο SACEUR υπάγεται στη NAC (Βορειοατλαντικό Συμβούλιο) και στην DPC (Επιτροπή Αμυντικού Σχεδιασμού), στην οποία συμμετέχουν με δικαίωμα βέτο οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας.

*Η νέα δομή του ΝΑΤΟ, που αποφασίστηκε το 2003, προβλέπει τη δημιουργία δύο μόνο υποστρατηγείων στη νότια πτέρυγα, ένα στην Ιταλία και ένα στη Λάρισα, με παράλληλη κατάργηση, μέχρι το 2006, του τουρκικού υποστρατηγείου στο Εσκί Σεχίρ και τη μεταφορά του αεροπορικού στρατηγείου από τη Νάπολη στη Σμύρνη.

Ωστόσο, και λόγω ανεπαρκών χειρισμών του ΓΕΑ, το αεροπορικό υποστρατηγείο του Εσκί Σεχίρ δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην έχει καθοριστεί η περιοχή αστυνόμευσης για σκοπούς ΝΑΤΟ που θα έπρεπε ήδη να έχει ανατεθεί στο υποστρατηγείο της Λάρισας. Η περιοχή αυτή, σύμφωνα με τη νέα δομή του ΝΑΤΟ, περιλαμβάνει τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη μισή νότιο Αλβανία και την Τουρκία. Οσο παραμένει η εκκρεμότητα της κατάργησης του Εσκί Σεχίρ, το υποστρατηγείο της Λάρισας βρίσκεται χωρίς περιοχή δικαιοδοσίας, αφού δεν του έχει εκχωρηθεί ακόμα επισήμως η περιοχή αστυνόμευσης, όπως αυτή προβλέπεται στη νέα δομή του ΝΑΤΟ και στα αντίστοιχα ΝΑΤΟϊκά εγχειρίδια SRIADS και SUPPLUN45600D.

Κατ' αυτόν τον τρόπο όμως η Ελλάδα και το Αιγαίο παραμένουν μετέωρα και στην πραγματικότητα, και για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ, ελέγχονται από το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο της Σμύρνης, όπως και η υπόλοιπη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, η μισή Αλβανία).

Στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση ώστε να καταργηθεί το υποστρατηγείο του Εσκί Σεχίρ, ο SACEUR έχει έτοιμη την πρόταση για τη νέα δομή του ΝΑΤΟ: Δεν θα είναι δύο υποστρατηγεία στη νότια και δύο στη βόρεια, αλλά ένα στη νότια (στην Ιταλία) και ένα στη βόρεια πτέρυγα (στη Γερμανία) με ταυτόχρονη κατάργηση και της Λάρισας και του Εσκί Σεχίρ.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο Απρίλιο ο αμερικανός ανώτατος διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων της νότιας πτέρυγας, με έδρα τη Σμύρνη, είχε εκδώσει ένα απαράδεκτο σήμα, με το οποίο εκχωρούσε ευθέως το μισό Αιγαίο ως περιοχή ευθύνης για την αεροπορική αστυνόμευση στο τουρκικό υποστρατηγείο του Εσκί Σεχίρ. Η έντονη ελληνική αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί το απαράδεκτο ΝΑΤΟϊκό σήμα, αλλά το πρόβλημα παραμένει όσο δεν καταργείται το υποστρατηγείο του Εσκί Σεχίρ, διότι όσο διάστημα αυτό παραμένει σε ισχύ, άλλο τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος συνδιαχείρισης του Αιγαίου για σκοπούς ΝΑΤΟ από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Με τις εξελίξεις αυτές δημιουργείται μείζον πρόβλημα για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης (ΑΤΠ-10) σε περίοδο ειρήνης (SAR) αλλά και σε περίοδο πολέμου (SSAR) στο πλαίσιο πάντοτε του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά στο Αιγαίο (FIR Αθηνών), διότι η χώρα που θα αναλάβει την αεροπορική αστυνόμευση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αναλαμβάνει αυτομάτως και τις αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης. Το πλεονέκτημα το διατηρεί η Αγκυρα, διότι ο ICAO της έχει αναθέσει αρμοδιότητες συνέγερσης για τη ΝΑ Ευρώπη (να ενημερώνει δηλαδή τις μονάδες έρευνας και διάσωσης και να δίνει στοιχεία στην περίπτωση ατυχήματος), με αποτέλεσμα το Αιγαίο να εξαρτάται από την Τουρκία, καθώς οι πληροφορίες συνέγερσης παρέχονται στο στρατηγείο της Σμύρνης, καθ' ότι το υποστρατηγείο της Λάρισας ενδεχομένως να παραμείνει ανενεργό.

*Ολα αυτά έχουν ως συνέπεια την απώλεια μεγάλων ΝΑΤΟϊκών κονδυλίων για έργα υποδομής των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων, καθώς αυτά κατευθύνονται προς την Τουρκία, όσο η χώρα μας κατ' ουσίαν παραμένει ανενεργός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες ΝΑΤΟϊκές χώρες... που προπληρώνει τη συνδρομή της στο ΝΑΤΟ, τη στιγμή που είναι φεσωμένη μέχρι το λαιμό και τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο.

πηγη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: