"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"Η τύχη είναι το ψευδώνυμο του θεού όταν δεν θέλει να βάλει την υπογραφή του."
Théophile Gautier (1811-1872,Γάλλος ποιητής & συγγραφέας)

"Όσο πιο σκληρά δουλεύω, τόσο πιο τυχερός γίνομαι."
Thomas Jefferson (1749-1826,Αμερικανός Πρόεδρος)

"Η πιο ωραία πονηριά του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι δεν υπάρχει."
Charles Baudelaire (1821-1867, Γάλλος Ποιητής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: