"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


109 δισ. οι απώλειες Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι συνολικές απώλειες -όσον αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και εταιρείες- από περιουσίες στα κατεχόμενα ξεπερνούν τα 109 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη:

* Οι συνολικές απώλειες του κατά κεφαλήν εισοδήματος για την περίοδο 1974-1990 πλησιάζουν σε σημερινές τιμές τα 4,65 δισ. ευρώ.

* Οι οριστικές ιδιωτικές απώλειες που προκάλεσε η τουρκική εισβολή (ιδιωτικά αγαθά που καταστράφηκαν ή κλάπηκαν) υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ (περίπου το ήμισυ των απωλειών αυτών είναι σε μορφή ιδιωτικών οικιστικών μονάδων, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού τους).

* Η αξία της κατεχόμενης περιουσίας σε τιμές 2009 εκτιμάται σε 82,1 δισ. ευρώ.

* Οι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες γης στα κατεχόμενα υπολογίζεται ότι έχουν υποστεί συνολικά απώλειες χρήσης/πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους ύψους σχεδόν 15,78 δισ. ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι στον υπολογισμό των οικονομικών απωλειών για σκοπούς χρήσης/πρόσβασης δεν περιλαμβάνονται οι περιουσίες του κράτους και της Εκκλησίας, καθώς, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές, «οι πλείστες κρατικές και εκκλησιαστικές απώλειες δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν».

Στο μεταξύ το περιουσιακό συνεχίζει να αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης στις συνομιλίες Χριστόφια-Ερογλου, χωρίς όμως να διαφαίνονται ελπίδες διευθέτησης του σοβαρού αυτού θέματος.

πηγη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: