"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΚΗΦΗΝΑΡΑΔΙΚΟ: Κηφηνοπροστάτες!
Θυμάστε που πριν μερικά χρόνια ψάχναμε να βρούμε τους υπαλλήλους σε διάφορα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αρνιόντουσαν να δώσουν στοιχεία;
 


Τότε λοιπόν το κράτος κινήθηκε νομικά κατά των διοικήσεων τους.

 
Σήμερα η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών τους απαλλάσσει. 


Μιλάμε για...

 κανονικό μπουρδέλο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: