"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Eπίγεια σοφία"

Η Τέχνη είναι πάθος. Δεν την παντρεύεσαι νόμιμα. Την βιάζεις.
Edgar Degas, 1834-1917, Γάλλος ζωγράφος

Η τέχνη είναι η υπογραφή των πολιτισμών.
Beverly Sills, 1929-2007, Αμερικανίδα υψίφωνος

Σκοπός της τέχνης δεν είναι να αυξησεις τις χρηματικές καταθέσεις σου. Σκοπός της είναι να καταθέσεις την ψυχή σου.
Αγνώστου

Δεν υπάρχουν σχόλια: