"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΠΛΗΚΤΟ ΚΩΛΟΧΑΝΕΙΟ: Εωράκαμεν τους ληστάς*Πού μπορεί να καταλήξει η έρευνα της ΕΛΑΣ για «την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της» η οποία οδήγησε στο γκράντε φιάσκο του Π. Φαλήρου;
 

Δέχομαι στοιχήματα:

 

Α:
Θα καταλήξει στην ανάληψη της επιχειρησιακής ευθύνης από τους αξιωματικούς που πήραν μέρος και θα θέσουν εαυτούς στη διάθεση της υπηρεσίας τους για την επιβολή ποινής.


Β:
Για λόγους ευθιξίας οι προϊστάμενοι των αξιωματικών θα αναλάβουν την ευθύνη εμπράκτως, παραιτούμενοι.


Γ:
Η έρευνα θα έχει αποτελέσματα που θα παραπέμπουν στον Βάρναλη: Μοιραίοι


Δ:
Θα αποδοθούν ευθύνες και η ντουλάπα θα παραπεμφθεί για υπόθαλψη εγκληματία.


*Διατύπωση χωροφύλακα στην αναφορά προς τους ανωτέρους του για καταδίωξη ληστών κοντά στη Δοϊράνη, που είχε καταλήξει (επίσης) σε φιάσκο, το 1923

Δεν υπάρχουν σχόλια: