"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΤΣΑΡΛΑΤΑΝΑΔΙΚΟ: Τί θα μπορούσε να ρωτήσει τον μνημονιοσκίστη Τσίπρα ένας μνημονιογαμήκουλας δημοσιογράφος και δεν το έκανε ο Νίκος ΓαμωΤοΜνημόνιο-ΧατζηνικολάουΟ Τσίπρας δίνει για άλλη μια φορά μεγάλη συνέντευξη στον Χατζηνικολάου και στο τουίτερ σοκάρονται με το πόσο "δύσκολες" είναι οι ερωτήσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: