"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΣΥΡΙΖΙΣΤΑΝ: Θεωρούν τα μπαχαρικά πιο σημαντικά από την εθνική ταυτότητα και ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ! - Ο ΔραγωνοΡεπουσισμός ζει και βασιλεύει και προετοιμάζει μεθοδικά το ιστορικό τέλος του αριστερόπληκτου Υπαρκτού Ελληνισμού...Εχω μπροστά μου το Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στην α’ λυκείου. Εγράφη από ομάδα επιστημόνων στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 


Μεταξύ των συντακτών βρίσκουμε τον κ. Γεώργιο Κόκκινο, συγγραφέα σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας, το οποίο αποσύρθηκε από τον υπουργό Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Πέτρο Ευθυμίου επειδή μιλούσε απαξιωτικά για τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου. Βρίσκουμε επίσης την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, η οποία υποστήριξε με φανατισμό το βιβλίο του «συνωστισμού» της κυρίας Ρεπούση.

 
Επισημαίνω τα κυριότερα σημεία που προκαλούν την έντονη αντίδρασή μου: Η νέα πρόταση θέλει να γκρεμίσει την πρωτοκαθεδρία της πολιτικής Ιστορίας και να δώσει έμφαση στην τέχνη, στο περιβάλλον, στις μειονότητες, στον συνδικαλισμό κ.λπ. Διαφωνεί με τη διδασκαλία στρατιωτικών και διπλωματικών γεγονότων και δεν επιθυμεί την προβολή μεγάλων προσωπικοτήτων.  


Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. 


Πρέπει πρώτα να μάθουν τα παιδιά μας την αφήγηση των πολιτικών γεγονότων, να γνωρίζουν τους ήρωες του πολέμου και της ειρήνης, να τιμούν αυτούς που έχυσαν το αίμα τους κατά τη διαχρονική πορεία του Ελληνισμού. Τα υπόλοιπα θέματα είναι δευτερεύοντα.

 
Στην πρόταση για αλλαγή της Ιστορίας δεν γίνεται λόγος περί Τουρκοκρατίας, αλλά περί οθωμανικής κυριαρχίας. Παρουσιάζουν την τουρκοκρατούμενη Βέροια σαν μία «πολυθρησκειακή κοινωνία».  


Είναι προφανής η διάθεση των συντακτών να ξεχάσουμε τι υποφέραμε από τους Τούρκους.
 

Είναι σαφής η προσπάθεια αποεθνικοποιήσεως και αφελληνισμού της ύλης


Στη γ΄ δημοτικού προτείνουν να διδαχθεί η ελληνική μυθολογία σε συνδυασμό με μύθους δεκάδων άλλων λαών. Ατυχής και αντιπαιδαγωγική αντίληψη.
 

Στη δ΄ δημοτικού καταργούν την Αρχαία Ελληνική Ιστορία και την αντικαθιστούν με την ιστορία της οικογένειας και του χωριού. Θα ασχολούνται επί εννέα μήνες τα παιδιά με μία ύλη που εξαντλείται σε 2-3 ώρες;
 

Στην ε΄ δημοτικού συμπιέζουν όλη την Αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Ετσι τα Ελληνόπουλα δεν θα προλάβουν να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα των Περσικών Πολέμων, του Αλεξάνδρου, του βυζαντινού πολιτισμού.
 

Στη στ΄ δημοτικού και τη γ΄ γυμνασίου προτείνουν συρρίκνωση της ύλης που αναφέρεται στην Ελληνική Επανάσταση. Να μη μαθαίνουν τα παιδιά μας σε ποιους οφείλουμε την ελευθερία μας.
 

Στη β΄ γυμνασίου παρουσιάζουν το ελληνορθόδοξο Βυζάντιο ως...
 ταυτόσημο με τη μεσαιωνική φεουδαρχική Ευρώπη. Σφάλμα και ασέβεια.
 

Στη γ΄ Γυμνασίου προτείνουν ως αντικείμενο μελέτης τα εμπορεύματα που διακινούνται τον 19ο αιώνα στο λιμάνι του Πειραιά! Θεωρούν τα μπαχαρικά πιο σημαντικά από την εθνική ταυτότητα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Όχι φίλτατε Κύριε Πολιτικέ Επιστήμων, Κύριε Χολέβα.
Δεν είμεθα όλοι στην χώρα αυτή αδαείς, ανιστόρητοι, αμνήμονες και χθεσινοί.
Ασχολείσθε με τον σύριγκα και τίς πολιτικές του ενώ γνωρίζετε
(είναι βέβαιον) ποίοι πραγματικώς εγκλημάτισαν.
Ο σύριγκας, γνήσιον έκτρωμα της μήτρας του 1917 (Θεσσαλονίκη,
Μπεναρόγια, Βεντούρα, Κοέν) είναι ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΟΣ.
Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σε φυλή, πατρίδα, έθνος, σύνορα
και εσχάτως ούτε σε φυλή.
Όσοι έχουμε μνήμη και γνώση έχουμε "ανοικτούς λογαριασμούς"
με τους προδότες οι οποίοι απο το 1974 και εντεύθεν του παρέδωσαν
ολοκληρωτικώς: Παιδεία, Τέχνες, Πολιτισμό, Σχολεία, Πανεπιστήμια,
Ραδιόφωνον, Τηλεόρασι, Δημοσιογραφία και μύρια ών ούκ έστιν αριθμός.
Με αυτούς έχομεν ανοικτούς λογαριασμούς !
Και εάν η συντριβή των περνάει μέσα από την επιλογή / ψήφο
στον σύριγκα να είστε βέβαιοι αυτό θα συνεχισθεί ως
συνειδητή επιλογή....