"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


24-Απριλιου-1915: Σαν σήμερα ξεκινά η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ απο τους Τούρκους - 102 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΤΡΟΦΕ ΦΙΛΗ οι φωτογραφίες είναι αφιερωμένες στην ΑΓΡΑΜΜΑΤΗ ΑΦΕΝΤΙΑ ΣΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια: