"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΣΥΡΙΖΟΑΛΗΤΑΡΑΔΙΚΟ: Στον νου των κυβερνητικώνΠαραθέτω σημεία διαδρομής στο νου των κυβερνητικών.

Ισως η σήμανση κάπου να οδηγεί.


ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
: Η πεποίθηση ότι όλα τελούν υπό την αδήριτη ανάγκη ενός νόμου καθολικής ισχύος, που ορίζει τη φύση και την εξέλιξη των πραγμάτων. Στην κοινωνικοπολιτική σύγκρουση η αναφορά σε νομοτέλειες οδηγεί στην εσχατολογική κατανόηση της ιστορίας και στον ολοκληρωτισμό.ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ
: Πεποιθήσεις, δόγματα και προσδοκίες συνδεόμενα με τα αναμενόμενα γεγονότα που, με βεβαιότητα, θα σφραγίσουν την τελευταία φάση της ανθρωπότητας και θα εγκαινιάσουν μια νέα εποχή.ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
: Σύνολο ιδεών που αξιώνει την καθολική αλήθεια για τον κόσμο και διεκδικεί την ερμηνεία κάθε εκδήλωσης αυτού του κόσμου. Ως συμπλήρωμα δικαίωσης, γίνεται όπλο υποταγής και εργαλείο δουλείας.ΜΥΘΟΣ
: Πλασματική απόδοση του κόσμου με φιλοδοξία καθολικής ερμηνείας του. Εγγράφεται στην κοινωνική και πολιτική σύγκρουση ως κινητήρια δύναμη και λειτουργεί ως ανεξάντλητη πηγή παραπλάνησηςΟΥΤΟΠΙΑ:
Κοινωνικός μύθος που λειτουργεί ως μηχανισμός μετάθεσης και αναπλήρωσης του κενού της βιωμένης ύπαρξης
ΨΕΥΔΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
: Ψευδής είναι η συνείδηση που, καθοριζόμενη από μια υπέρτερη αλήθεια, αρνείται τον πραγματικό κόσμο, αυτοχειραγωγούμενη η ίδια και χειραγωγώντας τους άλλους προς το ψεύδος.ΨΕΥΔΟΣ:
Η συνειδητή άρνηση αποδοχής των ορίων της πραγματικότητας με τη συνακόλουθη και παράλληλη κατασκευή ενός μη υπαρκτού κόσμου.ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
: Η κοινωνία που ενεργά αρνείται κάθε μεταβολή και εχθρεύεται τους εκφραστές της. Αγνοεί την κίνηση εκτός της και περιφρονεί συνειδητά ό,τι συντελείται μακριά της.ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
: Ομάδα ανθρώπων που αυτοπροβάλλονται ως υπερασπιστές του λαού, εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες του, προπαρασκευάζοντας ταυτόχρονα έναν κύκλο εξουσίας εναντίον του.ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΣΜΟΣ
: Πολιτική αντίληψη αιώνιας κυριαρχίας. Ως ολοκληρωτισμός, εμπεριέχει τη βία και προϋποθέτει την καταστολή της συνείδησης.ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
: Η κατάσταση της συνείδησης σε προχωρημένη φάση αλλοίωσης, τόσο που επανέρχεται ως πραγματική φύση, ενώ έχει γίνει ήδη άλλη. ΞΕΝΟΣ
: Η έννοια του (απορριπτέου) άλλου. Στην πολιτική σύγκρουση φασιστικού ή ολοκληρωτικού τύπου, ο αντίπαλος τοποθετείται στη θέση του ξένου, του διωκτέου ξένου, ως απειλή, ως εσωτερικός εχθρός, ως προδότης. ΧΡΟΝΟΣ
: Συμβατική προσπάθεια αριθμητικού ελέγχου της ροής της ύπαρξης. Υποδηλώνει την κεκρυμμένη ελπίδα όλα να γίνουν μια μέρα από την αρχή.ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ: Η διαρκώς επανερχόμενη αίσθηση απουσίας νοήματος για τη ζωή, τη δημιουργία και τις πράξεις. Η ιστορία του ανθρώπου είναι η μάχη του εναντίον αυτής της αίσθησης. ΧΑΟΣ:
Η αδιάτακτη, χωρίς πλέον ελπίδα συγκρότησης, κατάσταση εννοιών και πραγμάτων, που κυοφορεί μια τελική παραίτηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: