"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


"Επίγεια σοφία"

"H προπαγάνδα είναι για την δημοκρατία ό,τι είναι η βία για τη δικτατορία"
WILLIAM BLUM (Αμερικανός συγγραφέας)

"Η προπαγάνδα κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν οτι ο ρόλος τους είναι να επικυρώνουν αποφάσεις άλλων και να καταναλώνουν"
NOAM CHOMSKY (Αμερικανός συγγραφέας)

"Αν πεις ένα ψέμα πειστικά και συνεχίσεις να το επαναλαμβάνεις ο κόσμος θα το πιστέψει. Το Κράτος πρέπει να καταπνίγει ττη διαφωνία γιατι η αλήθεια είναι ο θανάσιμος εχθρός του ψέματος, και κατα συνέπεια ο μεγαλύτερος εχθρός του Κράτους"
JOSEPH GOEMBBELS (Προπαγαβδιστής του Ναζισμού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: