"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


25 χρόνια χωρίς τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Αντί οποιουδήποτε κειμένου, αναρτώ ένα απόσπασμα ταινίας  όπου  ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ της κωμωδίας δίνει ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ δραματικής ερμηνείας...Αφιερωμενο στα ΨΩΝΙΑ του σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: