"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Τα «γκρίζα» εμβάσματα των ΕΛΤΑ

Του Κώστα Ντελέζου

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), έπειτα από επιτόπιο έλεγχο στα ΕΛΤΑ και ειδικότερα στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τη μεταφορά χρημάτων, διαπίστωσαν πληθώρα ελλείψεων και παρατυπιών.


Συγκεκριμένα, κατέγραψαν ότι στα ΕΛΤΑ υπάρχουν σήμερα, όχι ένα και δύο, αλλά... 40 «παράθυρα» που ευνοούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέσω και των διεθνών συνεργασιών που έχει ο οργανισμός για τη μεταφορά χρημάτων σε όλον τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ σε συνεργασία με την εταιρεία Western Union αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική μεταφορά έως 6.000 ευρώ την ημέρα σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε εταιρείες. Επίσης, σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό σύστημα διεθνών πληρωμών Εurogiro τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν τη μεταφορά έως 2.500 ευρώ σε μετρητά ημερησίως και έως 12.500 ευρώ, εφόσον πρόκειται να γίνει αυτόματη πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ακόμα, τα ΕΛΤΑ διακινούν χρήματα και με ταχυδρομικές επιταγές (έως 6.000 ευρώ την ημέρα, ανά πελάτη).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο πόρισμα των επιθεωρητών της ΤτΕ, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2009,
«η κανονιστική συμμόρφωση των ΕΛΤΑ και ειδικότερα τα συστήματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις».
ΠΗΓΗ: TA NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: