"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


SΟS για όσους γίνονται πατέρες σε μεγαλύτερη ηλικία

ΤΗΕ ΙΝDΕΡΕΝDΕΝΤ , Του Steve Connor
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ίσως ανακάλυψαν γιατί για τους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες είναι αυξημένος ο κίνδυνος απ΄ ό,τι στους νεώτερους να αποκτήσουν παιδί που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως συγγενείς δυσμορφίες, αυτισμό ή σχιζοφρένεια.
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας άνδρες είναι πιθανότερο να έχουν μια σπάνια μορφή όγκου των όρχεων που ίσως προκαλεί γενετικές μεταλλάξεις στο DΝΑ του σπέρματός τους με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να κληρονομούν αυτά τα ελαττωματικά γονίδια.

Ο καθηγητής Άντριου Ουίλκι, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Νature Genetics» ισχυρίζεται πως συγκεντρώσεις κυττάρων που δημιουργούν όγκους σχηματίζονται στον ορχικό ιστό που παράγει το σπέρμα. «Πιστεύουμε ότι στους περισσότερους άνδρες αναπτύσσονται αυτές οι μικροσκοπικές συγκεντρώσεις μεταλλαγμένων κυττάρων στους όρχεις τους καθώς γερνούν. Μοιάζουν με τις ελιές στο δέρμα και συνήθως είναι αβλαβείς από μόνες τους» λέει ο καθηγητής Ουίλκι. «Ωστόσο επειδή βρίσκονται στους όρχεις, όπου παράγεται το σπέρμα, το αποτέλεσμα είναι να γεννιούνται παιδιά με πολλά σοβαρά προβλήματα».

Ο καθηγητής Ουίλκι λέει πως η τελευταία έρευνα μπορεί να εξηγεί πού οφείλονται μερικές σοβαρές παθήσεις παιδιών, όπως η αχονδροπλασία, η οποία είναι γνωστή και ως νανισμός, αλλά και οι θνησιγενέσεις. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τους επιστήμονες να εντοπίσουν τα πολλά γονίδια που εμπλέκονται σε συνηθισμένες νόσους στις οποίες υπάρχει ισχυρή γενετική συνιστώσα, όπως ο αυτισμός και η σχιζοφρένεια.

Μέχρι πρόσφατα πιστευόταν ότι μόνον οι γυναίκες έπρεπε να ανησυχούν όταν έκαναν παιδιά σε μεγάλη ηλικία, αλλά αρκετές έρευνες που έγιναν την τελευταία δεκαετία έδειξαν πως, όπως η ποιότητα του σπέρματος του άνδρα μειώνεται με την ηλικία, έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος να αποκτήσει παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έρευνα που έγινε στο Ισραήλ έδειξε ότι άνδρες που γίνονται πατέρες στα 40 τους ή μεγαλύτεροι είναι σχεδόν έξι φορές πιθανότερο να αποκτήσουν παιδί με αυτισμό, σε σχέση με τους άνδρες κάτω των 30 ετών που γίνονται πατέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: