"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Απουσίασε το Δημόσιο από τη «δίκη της εισφοράς»

Της ΒΑΣΩΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΧωρίς την παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε προχθές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας η δίκη-πιλότος για το μέτρο της έκτακτης εισφοράς.
Η μη εκπροσώπηση του Δημοσίου αποτέλεσε έκπληξη, αφού η αρχική συζήτηση της υπόθεσης είχε προσδιοριστεί με διαδικασίες-εξπρές από τον γενικό επίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Κ. Πετρόπουλο για τις 29 Σεπτεμβρίου αλλά αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του ίδιου του Δημοσίου για τις 27 Οκτωβρίου. Το ότι δεν παραστάθηκε στη δίκη που θα κρίνει την πρώτη προσφυγή φορολογουμένου για την έκτακτη εισφορά είναι τουλάχιστον ασύνηθες για τέτοιες υποθέσεις, γεγονός που σχολιάστηκε δυσμενώς. Και αυτό ανεξαρτήτως από το ότι δεν ήταν αναγκαία η παρουσία εκπροσώπου, αφού σε φορολογικές διαφορές το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως τουs ισχυρισμούς του Δημοσίου.

Από την πλευρά τους, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι δεν γνώριζαν ότι θα διεξαχθεί η δίκη και ότι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων. Η προσφυγή που συζητήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο αφορά την επιβολή σε φορολογούμενο από τη ΔΟΥ Ψυχικού έκτακτης εισφοράς ύψους 5.000 ευρώ.

Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των φορολογουμένων για την αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής ρύθμισης (3758/2009) που επιβάλλει την έκτακτη εισφορά έκανε η Πανελλήνια Ενωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων. Ο νομικός της εκπρόσωπος Γρ. Μεντής αλλά και οι δικηγόροι των φορολογουμένων υποστήριξαν ότι δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος σε εισόδημα του 2007 αφού το Σύνταγμα (άρθρο 78 παρ. 2) απαγορεύει την αναδρομική επιβολή οποιουδήποτε φόρου ή οικονομικού βάρους πέρα από το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επιπλέον, τόνισαν ότι το φοροεισπρακτικό μέτρο παραβιάζει και την αρχή της ισότητας, αφού φορολογούμενος με εισόδημα 60.000 ευρώ δεν πληρώνει έκτακτη εισφορά, ενώ αυτός που θα δηλώσει εισόδημα 60.001 ευρώ υποχρεώνεται να καταβάλει εισφορά 1.000 ευρώ.

Η έκδοση της απόφασης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει πρόκριμα και για τις μαζικές αγωγές που έχουν κατατεθεί στα διοικητικά δικαστήρια και φθάνουν περίπου τις 2.000.
ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: