"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Ουραγός στην ισότητα μεταξύ των δύο φύλων

Αγεφύρωτο παραμένει στη χώρα μας το χάσμα των δύο φύλων.Η Ελλάδα για ακόμη μία χρονιά αναδεικνύεται ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ενωση αναφορικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο οικονομίας, πολιτικής, εκπαίδευσης κ.λπ., ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο καταλαμβάνει μία από τις χειρότερες θέσεις και υπολείπεται κρατών όπως τα Σκόπια, η Τανζανία, η Γκάνα και το Μαλάουι...
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την ισότητα των δύο φύλων, η Ελλάδα πραγματοποίησε το τελευταίο έτος «βουτιά» έντεκα θέσεων, με αποτέλεσμα να είναι φέτος 86η μεταξύ 134 χωρών. Το 2008 ήταν 75η, ανάμεσα όμως σε 130 κράτη.

Η κατάταξη βασίζεται «στο πόσο καλά οι διάφορες χώρες μοιράζουν τους πόρους και τις ευκαιρίες ανάμεσα στον πληθυσμό των ανδρών και των γυναικών, ανεξάρτητα από το συνολικό επίπεδο αυτών των πόρων και των ευκαιριών», όπως αναφέρει το Φόρουμ. Η έκθεση διερευνά το μέγεθος του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στους εξής τομείς: οικονομική συμμετοχή και ευκαιρίες, πολιτική ενδυνάμωση, εκπαιδευτικά επιτεύγματα, υγεία και ευημερία.

Η τραγική θέση της Ελλάδας αντανακλά το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο πολιτικής συμμετοχής των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, καθώς και τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες των γυναικών - ιδιαίτερα όσον αφορά την επαγγελματική τους ανέλιξη. Είναι ενδεικτικό ότι στον τομέα πολιτικής ενδυνάμωσης η χώρα είναι 94η, ενώ στο πεδίο της οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών έρχεται 87η, στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα 60ή και στην υγεία/ευημερία 57η.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: