"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Mήνυμα διαμαρτυρίας απο Γερμανία

ΕΛΑΒΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ
(με την ελπίδα το πρόβλημα να ωφείλεται σε τυχαίο γεγονός...)

Αγαπητοί φίλοι
της παρέας όλων των συμπατριωτών,

δυστυχώς, εδώ και μία εβδομάδα περίπου,
δεν ’’ανοίγουν’’ oi σύνδεσμοι (των link) από
κα-νέ-να απολύτως, ελληνικό πατριωτικό blog...!

Κάποιο σατανικό ανθελληνικό lobby με μεγάλη
επιρροή στους κυρίαρχους του Ιντερνέτ επέβαλε
το μπλοκάρισμα αυτό...!
Επείγονται πάραυτα προτάσεις αντίδρασης...!

Με φιλικούς
πατριωτικούς χαιρετισμούς
Κώστας Γκαλιμάνης
Γερμανία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: