"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


Δεν είναι Γιάννης. Είναι Γιαννάκης...

ΡΩΤΑ ο Άγρυπνος Φρουρός

Οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Φίλιππος Σαχινίδης προχωρούν στη σύσταση ειδικής επιτροπής από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το Κέντρο Ερευνας και Προγραμματισμού, καθώς και την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.
Ο σκοπός της ειδικής αυτής επιτροπής είναι η αποτυπωση της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης


Το οικονομικό επιτελείο την απόπειρα αυτή την χαρακτηρίζει ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (και οχι ΑΠΟΓΡΑΦΗ)

Το 2004 η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε αντίστοιχη απόπειρα που την βάφτισε ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ έναν γνώστη οικονομικών να με διαφωτίσει σχετικά με την διαφορά ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ και ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ όταν μιλάμε για αποτυπωση της δημοσιονομικής κατάστασης γιατί με βλέπω να το ρίχνω στα ναρκωτικά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: