"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔοΣΥΡΙΖΑίικο ΛΑΘΡΟΜΑΧΜΟΥΤΑΡΑΔΙΚΟ: Ν. Τένεδος- Πρώτα προσφυγική δομή, και μετέπειτα παιδική κατασκήνωση


Σε οικόπεδο 120 στρεμμάτων, σε απόσταση 6,5 χιλιομέτρων από τη Ν. Τένεδο και προς τον Βάβδο, ζητείται να δοθεί έγκριση στον ιδιώτη των Ν. Μουδανιών για να κατασκευάσει αρχικά ένα χώρο φιλοξενίας προσφύγων και στη συνέχεια μια παιδική κατασκήνωση για παιδιά.  

Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως από εταιρεία προς τον δήμο Ν. Προποντίδας, απόφαση αρνητική άλλωστε που πάρθηκε στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου.

Στο έγγραφο εκτίθεται όλο το σκεπτικό κατασκευής της προσφυγικής δομής, με χώρους εστίασης και φιλοξενίας, μικρά σπιτάκια με παροχές, κοινόχρηστους χώρους ψυχαγωγίας κ.α. Μάλιστα επισημαίνεται ότι η εταιρεία μπορεί να αναλάβει σειρά υποχρεώσεων και παράλληλα να αναλάβει τη σίτιση άπορων και φτωχών κατοίκων που διαμένουν στη Ν. Τένεδο.

Αίσθηση προκαλεί πάντως η εκτίμηση ότι οι πρόσφυγες θα ζουν “σε έναν μικρό παράδεισο” και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλουν να φύγουν προς το χωριό ή άλλη περιοχή με τα πόδια, καθώς θα χάσουν ένα από τα 4 γεύματα που θα τους παρέχονται! 

 Το δημοτικό συμβούλιο...


 κάτω από συνθήκες μη συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας δεν θα μπορούσε να γνωμοδοτήσει υπέρ μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, που τέθηκε υπό αμφισβήτηση για τη χρονική διάρκεια ύπαρξης της δομής και τις δυνατότητες μετέπειτα αξιοποίησής της.


Δεν υπάρχουν σχόλια: