"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΝουΔοΣΟΥΡΓΕΛΟΞΕΦΤΙΛΑΡΑΔΙΚΟ: Καμαρώστε το λουλούδι που διόρισε ο Κικίλιας υποδιοικητή Νοσοκομείου


Του ΘΑΝΟΥ ΤΖΗΜΕΡΟΥ

Καμαρώστε το λουλούδι που διόρισε ο Κικίλιας υποδιοικητή Νοσοκομείου. 

Να σας θυμίσω, εν ολίγοις, το θέμα που έκανε έξω φρενών την κυρία. Το ΠΣ Αττικής αποφάσισε μια συνεδρίαση με 5 όλα κι όλα θέματα να την μετρήσει διπλή! 

Όταν ρώτησα γιατί έγινε αυτό η κυρία εξεμάνη. (Έγινε για να πληρωθούν οι Σύμβουλοι διπλά και οι Δ.Υ. να πάρουν 4 μέρες άδεια αντί για 2 που δικαιούνται για κάθε συνεδρίαση.)
Όλη η ιστορία εδώ:(Την εποχή που το Liberal δημοσίευε άρθρα μου. Τώρα έχει αφαιρέσει τα links!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: