"Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι"
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)


ΥΠΑΡΚΤΟΣ ΣΥΡΙΖΟΚΗΦΗΝΟΠΛΗΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: Ωδή στο 1,3%!Φθάνοντας στην Αθήνα και στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, ο επισκέπτης μπορεί να ατενίσει και να προσκυνήσει το Μνημείο Πεσόντων της ΕΡΤ. Κάτι σαν τον «Αγνωστο Στρατιώτη» για συριζαίους.
 
Αν όμως δικαιούνται μνημείο οι άγνωστοι ήρωες της ΕΡΤ, τότε τι πρέπει να οφείλουμε στο ηρωικό 0,1% και 1,2% (αντιστοίχως) που δηλώνει συγκινητικά στην MRB ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά ή αρκετά καλά;
 
Σύνολο ηρώων: 1,3% - περίπου δηλαδή όσο η τηλεθέαση της ΕΡΤ.
 
Για αυτούς δεν βλέπω να γίνεται καμία κίνηση. Απόδειξη ότι σε αυτόν τον τόπο πρέπει να πεθάνεις για να σε αναγνωρίσουν.
 
Υποψιάζομαι, δηλαδή, πως...
 χωρίς τόσους νεκρούς ούτε η ΕΡΤ θα είχε μνημείο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: